KL Truck AB

KL Truck Strö

Genom att montera ströaggregat på standard behållaren
kan du strö sågspån, kutterspån eller hackad halm i djurens liggbås.
Med hjälp av en roterande borste kan liggbåsen hållas rena.
En skrapa kan också monteras som rengör spaltgolvytan närmast liggbåsen.